WebsiteLogo.jpg

Tekstschrijven

Goede en leesbare teksten schrijven is een kunst. Als bedrijf of organisatie wil je goed zichtbaar zijn. Je hebt teksten nodig om producten te verkopen, klanten te trekken of mensen te informeren. En dat op een begrijpelijke en overtuigende manier.
 
Onmogelijk? Zeker niet.
 
Bij het schrijven van teksten maak ik gebruik van de 'tone of voice', de stem van het bedrijf of de organisatie. Ook kijk ik naar de doelgroep. Kies je voor een meer serieuze aanpak of gaat jouw voorkeur uit naar een persoonlijke insteek.
 
Om een goede indruk van het bedrijf of de organisatie te krijgen, neem ik een interview af. Dit interview vormt de basis van de uiteindelijke tekst.
 
Een zakelijke tekst hoeft niet saai of moeilijk te zijn. Soms is een kleine aanpassing aan een bestaande tekst al voldoende. Samen werken we aan die aansprekende tekst.
 
Ben je op zoek naar een tekstschrijver die jouw bedrijf of organisatie in de schijnwerpers zet? Neem dan contact met me op. Dan kijk ik wat ik voor jou kan betekenen.

Redigeren

Je bent vol enthousiasme aan een artikel of blog begonnen. Maar je vraagt je af of je met de toon en schrijfstijl de boodschap wel overbrengt. Je vraagt rond en krijgt hier en daar tips.
 
Je twijfelt... Zal ik iemand benaderen die met de rode pen door de tekst heen kan gaan en adviezen kan geven?
 
Wil je meer dan een spellingscontrole? Want die zit toch al in Word! Ben je op zoek naar iemand die de dubbele spaties, grammaticale fouten, kromme zinnen uit jouw tekst haalt en ook nog eens let op de structuur?
 
Als redacteur let ik op spelling en grammatica, maar wat misschien nog wel belangrijker is. Ik kijk of jouw tekst prettig leest. Is jouw boodschap duidelijk en begrijpelijk?
 
Met mijn aanwijzingen schrijf jij een geweldige tekst die past bij jouw doelgroep!
 
Stuur vandaag nog jouw tekst van hooguit 1 A4'tje op en ontvang de tekst terug met correcties en adviezen. Tevreden na de proeftekst. Bel of mail me dan voor een vervolgafspraak.

Notuleren

We leven in een land met een vergadercultuur. Helaas is notuleren vaak een bijzaak. Het verslag blijft liggen en de actielijst komt kort voor de vergadering bij de medewerkers in de mail of in de takenlijst. Gevolg: medewerkers worden te laat geïnformeerd en kunnen daardoor niet doen wat er van hen gevraagd wordt. Zonde van de kostbare tijd. Tijdig informeren van medewerkers zorgt voor betere onderlinge communicatie en daarmee een grotere betrokkenheid. 

Soorten verslagen
•    (uitgebreide) actielijst – uitwerktijd = vergadertijd
•    beknopt samenvattend verslag – uitwerktijd = 1,5x vergadertijd
•    uitgebreid samenvattend verslag – uitwerktijd = 2x vergadertijd
•    woordelijk verslag – uitwerktijd = 2,5 vergadertijd

 

Goed notuleren is een vak. Het uitwerken van een vergadering is een langdurige bezigheid. Je kunt kosten en tijd besparen door Fiksem in te huren. Fiksem zorgt voor een objectief verslag op basis van jouw wensen.

Taaltrainingen

Je wilt het Nederlands beter leren begrijpen en misschien wel beter leren spreken. Je hebt moeite met onze taal, omdat je nog niet zo lang in Nederland woont of sommige woorden niet begrijpt. Contact maken vind je lastig. Soms begrijp je niet wat mensen zeggen of wat er geschreven staat. Hierdoor voel je je buitengesloten.

Je wilt heel graag meedoen en de mensen om je heen begrijpen. Ook wil je zelf een gesprek met iemand aan kunnen gaan, zodat ze jou begrijpen. Je wilt zelf een e-mail kunnen schrijven, zodat je een ander niet om hulp hoeft te vragen. Je wilt begrijpen wat ze in een winkel bij de kassa aan jouw vragen. Je wilt de brief van de gemeente of de belastingdienst begrijpen, zonder de hulp van een ander.

Wil je jouw Nederlands verbeteren? Wil jij een goed cijfer halen voor de taaltoets of hulp bij het schrijven van een beschouwing, betoog, verslag of scriptie? Met mijn adviezen haal jij die taaltoets en schrijf jij een goede beschouwing, goed betoog of verslag. Ook leer ik op een leuke manier en op een gemakkelijke manier het Nederlands.

Wat levert het jou op?
-    Je kunt mensen in jouw omgeving beter begrijpen en je durft een gesprek aan te gaan.
-    Je kunt al snel zelf een kort briefje, een e-mail of een berichtje schrijven.
-    Je kunt zelf de brief van de gemeente of belastingdienst lezen en zelf reageren.

Maak kennis met mijn aanpak. Stuur een mailtje of neem telefonisch contact met me op. Kun je het zelf nog niet, vraag iemand in jouw omgeving om dat te doen.
 

Ambtelijke ondersteuning

Ambtelijke ondersteuning kan op veel manieren. Meestal doet een medewerker 'het' er even bij.
 
Gevolg...
 
Het eigen werk van de medewerker blijft liggen en de werkzaamheden van de ambtelijke ondersteuning worden uitgesteld.
 
Een ambtelijk ondersteuner neemt medewerkers veel werk uit handen en kan voorbereidend werk doen en ingezet worden bij uitvoerende, coördinerende en beleidsvoorbereidende werkzaamheden.
 
Een ambtelijk ondersteuner is dus meer dan een notulist. De werkzaamheden zijn breed. Denk hierbij aan
- het bewaken van procedures;
- schrijven van conceptbrieven;
- opstellen van een jaarverslag;
- diverse pr-werkzaamheden.
 
Wat levert het op om een onafhankelijk ambtelijk ondersteuner in te schakelen?
- deskundige, betrouwbare en flexibele ondersteuning;
- ondersteuning op díe momenten dat het echt nodig is;
- efficiëntie en kostenbesparend.
 
Kortom: Het werk van ambtelijke ondersteuner doe je er niet even bij! Interesse en benieuwd naar de mogelijkheden? Stuur een mailtje of neem telefonisch contact met mij op.