Tekstschrijven

Heb je al een tekst en wil je dat er iemand met je meekijkt en/of advies geeft? Ook dan ben je bij Fiksem aan het juiste adres! Fiksem helpt je graag en samen met jou schrijven wij een tekst die bij jou past.

Redigeren

Het redigeren van een tekst is meer dan alleen even een tekst doorlezen op storende fouten, ongrammaticale zinnen en ‘wollig’ taalgebruik. Een goede tekst heeft een duidelijke structuur, leest gemakkelijk en is begrijpelijk. Natuurlijk horen daar geen taal- en spellingsfouten bij.

Notuleren

We leven in een land met een vergadercultuur. Helaas is notuleren vaak een bijzaak. Het verslag blijft liggen en de actielijst komt kort voor de vergadering bij de medewerkers in de mail of in de takenlijst. Gevolg: medewerkers worden te laat geïnformeerd en kunnen daardoor niet doen wat er van hen gevraagd wordt. Zonde van de kostbare tijd. Tijdig informeren van medewerkers zorgt voor betere onderlinge communicatie en daarmee een grotere betrokkenheid. 

Soorten verslagen
•    (uitgebreide) actielijst – uitwerktijd = vergadertijd
•    beknopt samenvattend verslag – uitwerktijd = 1,5x vergadertijd
•    uitgebreid samenvattend verslag – uitwerktijd = 2x vergadertijd
•    woordelijk verslag – uitwerktijd = 2,5 vergadertijd

 

Goed notuleren is een vak. Het uitwerken van een vergadering is een langdurige bezigheid. Je kunt kosten en tijd besparen door Fiksem in te huren. Fiksem zorgt voor een objectief verslag op basis van jouw wensen.

Taaltrainingen

Je wilt het Nederlands beter leren begrijpen en misschien wel beter leren spreken. Je hebt moeite met onze taal, omdat je nog niet zo lang in Nederland woont of sommige woorden niet begrijpt. Contact maken vind je lastig. Soms begrijp je niet wat mensen zeggen of wat er geschreven staat. Hierdoor voel je je buitengesloten.

Je wilt heel graag meedoen en de mensen om je heen begrijpen. Ook wil je zelf een gesprek met iemand aan kunnen gaan, zodat ze jou begrijpen. Je wilt zelf een e-mail kunnen schrijven, zodat je een ander niet om hulp hoeft te vragen. Je wilt begrijpen wat ze in een winkel bij de kassa aan jouw vragen. Je wilt de brief van de gemeente of de belastingdienst begrijpen, zonder de hulp van een ander.

Wil je jouw Nederlands verbeteren? Wil jij een goed cijfer halen voor de taaltoets of hulp bij het schrijven van een beschouwing, betoog, verslag of scriptie? Met mijn adviezen haal jij die taaltoets en schrijf jij een goede beschouwing, goed betoog of verslag. Ook leer ik op een leuke manier en op een gemakkelijke manier het Nederlands.

Wat levert het jou op?
-    Je kunt mensen in jouw omgeving beter begrijpen en je durft een gesprek aan te gaan.
-    Je kunt al snel zelf een kort briefje, een e-mail of een berichtje schrijven.
-    Je kunt zelf de brief van de gemeente of belastingdienst lezen en zelf reageren.

Maak kennis met mijn aanpak. Stuur een mailtje of neem telefonisch contact met me op. Kun je het zelf nog niet, vraag iemand in jouw omgeving om dat te doen.
 

Ambtelijke ondersteuning

De invulling van ambtelijke ondersteuning kan op veel manieren. Meestal doet de secretaris of een medewerker ‘het’ er maar even bij. Een ambtelijk secretaris is een belangrijke schakel en kan een belangrijke bijdrage leveren aan het optimaliseren van processen. Zo ondersteunt een ambtelijk secretaris op secretarieel, beleidsmatig - en indien nodig ook op – inhoudelijk gebied. 

Ondersteuning door een ambtelijk secretaris zorgt ervoor dat medewerkers zich volledig kunnen richten op de inhoudelijke kant van hun werk. Een ambtelijk secretaris kan veel voorbereidend werk doen en de overige medewerkers veel werk uit handen nemen. Bij ambtelijke ondersteuning wordt vaak gedacht aan secretariële taken: het voorbereiden en notuleren van vergadering, verwerking van de post en archiveren. Daarnaast kan de ambtelijk ondersteunen ingezet worden bij uitvoerende, coördinerende en beleidsvoorbereidende werkzaamheden. Hierbij kun je denkenj aan het bewaken van procedures, processen, schrijven van conceptbrieven, jaarverslag en PR-werkzaamheden.

Gebruikmaken van een freelance ambtelijk ondersteuner biedt veel voordelen:
-    is deskundig, betrouwbaar en flexibel
-    is efficiënt: zo min mogelijk uren met het beste resultaat!
-    heeft een helikopterview
-    kan ingezet worden bij pieken in de werkzaamheden
-    is altijd bereikbaar, dankzij de moderne communicatiemiddelen.


Het werk van ambtelijk secretaris is een vak. Je doet het er niet even bij!